Investičné životné poistenie ako variant kapitálového

Núkajú Vám investičné poistenie?S koľkými finančnými poradcami ste sa už vo vašom živote  stretli? Dá sa to spočítať na jednej ruke? A koľko z nich bolo nezávislých, to znamená, že nepracovali pre žiadnu konkrétnu spoločnosť a ich úlohou bolo skutočne pomôcť vám a nie svojej peňaženke? Ak nebol žiaden z nich nezávislý, tak sa vás určite všetci pokúsili zlákať práve na investičné životné poistenie, ktoré vám sľubuje lepšie zajtrajšky, pozajtrajšky a snáď aj celý život prípadne život celej vašej rodiny. Ako je to vlastne v skutočnosti? Oplatí sa vôbec do tohto produktu vrážať peniaze? A v rámci neho vrážať aj niekde inde? O tom si hneď povieme.

Čo je to?

Možno ste aj napriek presviedčaniam zainteresovaných finančných poradcov tak celkom nepochopili princíp tohto produktu. Nevadí, teraz vám ho vysvetlíme. Investičné životné poistenie má dve črty resp. časti. Prvou charakteristickou črtou je poistenie smrti resp. inej udalosti zodpovedajúcej rizikovému ŽP, ktorou nemusí byť nevyhnutne len úmrtie a druhou hlavnou črtou je sporenie. Čiže vaše mesačné alebo ináč intervalovo zvolené platenie sa navýši o takú sumu, ktorú by ste chceli do niečoho investovať. Cieľom tohto pravidelného vkladania je vaše financie znásobiť resp. zhodnotiť.  Ale nič nie je také ružové, ako sa na prvý pohľad zdá, pretože hoci je cieľ stanovený, neznamená to, že bude aj naplnený, k čomu v praxi dochádza pomerne často. Bližšie k tomuto faktu nižšie.

Nájdete ho aj tu

Pri hľadaní tohto produktu vám môžeme pomôcť. Toľko ospevované investičné životné poistenie si môžete nájsť aj na stránke, ktorej odkaz je ukrytý v označenom výraze. Vašou úlohou len bude na neho kliknúť a v momente budete presmerovaní na stránku, ktorá sa tejto tematike venuje hlbšie. Ide o nezávislú stránku, ktorá spolupracuje s viacerými poisťovacími spoločnosťami a ktorá je vám ochotná odborne a hlavne bezplatne poskytnúť v tejto oblasti pomoc. Samozrejme ide o pomoc slovnú, ak sa napríklad neviete rozhodnúť, s akou spoločnosťou uzatvoriť zmluvu alebo ktorý produkt všeobecne je najlepšie si zvoliť. Na všetky vaše otázky v danom kontexte bude zadarmo odpovedať nezávislý odborník z oblasti poisťovníctva, ktorého hlavným cieľom bude skutočne váš lepší zajtrajšok a nie jeho podiel zo zisku. Okrem toho si na tejto stránke môžete naštudovať aj iné ponuky poistenia života a odborné názory na nich. Čo vám ešte môže ponúknuť?

Porovnajte si rentabilitu tohto typuPorovnanie

Veľmi výhodnou možnosťou pre každého, kto nevie, kde zohnať najlacnejšie a najlepšie investičné životné poistenie, je využiť porovnanie online, a to na vyššie zmienenej stránke (resp. v označenom výraze). Táto možnosť značne ušetrí váš čas, ale aj vaše financie.

Porovnanie investičného životného poistenia na vyššie zmienenej stránke predstavuje úsporu vášho času preto, že nemusíte chodiť od pobočky konkrétnej poisťovacej spoločnosti k inej a prieskumy si robiť osobne. Ale všetko vybavíte rýchlo a hlavne zadarmo z vášho domova. To, že stránka spolupracuje s viacerými spoločnosťami ušetrí váš čas aj v inom hľadisku. Nemusíte si zisťovať ponuky jednotlivých spoločností na ich stránkach a vypĺňať množstvo identických formulárov, keďže vďaka jednej konkrétnej stránke si vypíšete jeden formulár, ktorý vám urobí porovnanie online viacerých, ak nie všetkých, poisťovacích spoločností do niekoľkých sekúnd po jeho vypísaní.

Porovnanie investičného životného poistenia online predstavuje aj úsporu finančnú. Ten istý produkt s rovnakým krytím môžete v jednej spoločnosti získať výhodne, no v inej ešte výhodnejšie prípadne naopak. Namiesto toho, aby ste cenový prieskum robili osobne a tým sa pripravili o ďalšie úspory, si ho uskutočnite na vyššie zmienenej stránke a hneď budete mať jasno v tom, ktoré investičné životné poistenie je to najlacnejšie a najvýhodnejšie.

Je to buď hop alebo trop

Jednou z prvých vecí, ktorú by vám mali poradcovia povedať, je práve odvrátená stránka tohto produktu. Z obchodného hľadiska je jasné, že budú hovoriť len o pozitívach a o tom, ako si môžete bez náročnej fyzickej práce prilepšiť. Veď nikto si nekúpi niečo, pri čom sa propagujú len negatíva. Práve nezávislý poradca by vám ani zlé body produktu nezatajil.

Pozitívum investičného životného poistenia spočíva v tom, že vaše vklady môžete skutočne zhodnotiť. Sami pritom určujete, do čoho pôjdu. Či ich investujete do dlhopisov alebo do akcií, čo predstavuje o niečo zvýšené riziko alebo do oboch. Správne a šťastne zainvestovanie vás môže priviesť k pekným sumám, no to väčšinou ostáva len pri teórii.

Negatívum investičného životného poistenia je to, že vrážať do neho môžete aj tisíce eur mesačne, no ich zhodnotenie vám nikto nemôže zaručiť (pokiaľ ich nebudete investovať do nejakých konkrétnych bezpečných dlhopisov) a v prípade, že o všetko prídete, tak nikto vám ani nič nevráti.

V konečnom dôsledku sa vám s týmto produktom môžu prihodiť len dve veci a tými sú: buď zhodnotenie investícií alebo úplná strata investícií. Keby sme vedeli predvídať, tak určite by sme neinvestovali do niečoho, čoho hodnota zajtra, o mesiac, o rok či o minútu klesne. A presne v tomto spočíva riziko investičného životného poistenia. Nikdy neviete, čo bude. Peniaze však môžete opatrne vrážať do štátnych dlhopisov alebo dlhopisov stabilných firiem, ktoré však zhodnocujú vaše vklady len veľmi pomaličky.

Zlé načasované zrušenie

Chcete požiadať o zrušenie investičného životného poistenia? Tak dúfajte, že ho uskutočníte v správny moment. Možno sa to zdá trošku zvláštne, ale zrušenie v nesprávny moment vás môže vnútorne zdeptať, keď zistíte, že vlastne nič nemáte, hoci ste peniaze pravidelne vrážali a bezpečne investovali. Tak ako banky, tak aj poisťovne si určujú svoje poplatky, ktoré nazývajú tzv. technickou úrokovou mierou a práve tie zapríčinia, že vaše vklady sa dlhšie obdobie udržia na nule, v horšom prípade v mínuse. Takže, ak sa v tomto období rozhodnete pre zrušenie investičného životného poistenia, nikto vám nič nevráti, hoci vrazená suma nebola najnižšia.

Investičné životné poistenie spája klasické poistenie so sporením, no výnosnosť tohto sporenia resp. investovania je diskutabilná, o čom sa môžete presvedčiť aj v iných článkoch http://www.dummies.com/how-to/personal-finance/insurance/understanding-insurance.html .

Najlepšia cena PZP online. Čo všetko ju ovplyvňuje?

Najlogickejším riešením je online poistenieAsi ste si už povedali, že sa vám nechce chodiť kvôli poistke celý deň po všetkých pobočkách poisťovní, no stále máte obavy uzatvoriť PZP online. Bojíte sa, či takto uzatvorená zmluva bude rovnako platná ako zmluva podpísaná osobne na poisťovni, alebo či pri takomto uzatvorení budete mať rovnaké podmienky? Tak aj o tomto si povieme niečo viac v nasledujúcom článku.

Aj keď je predaj cez internet v dnešnej dobe veľmi populárny a zároveň aj jednoduchý, predsa len existuje pár vecí, na ktoré by ste si mali dávať pozor. Predaj cez internet a teda aj uzavretie povinnej poistky, upravuje a riadi Občiansky zákonník. Pri poistení online by ste si mali dávať pozor predovšetkým na to, či je vaše poistenie platné a zároveň aj účinné. Väčšina ľudí si myslí, že stačí, ak vyplnili formulár a teda takto uzatvorili poistenie a nič im už nehrozí. Poistenie takto už bude platné, no ešte nie účinné. Čiže ak by ste spôsobili dopravnú nehodu, poisťovňa preplatí spôsobenú škodu poškodenému, no následne si tieto peniaze bude vymáhať od vás. PZP online totiž nadobudne účinnosť, až keď ho aj reálne uhradíte. Takže so zaplatením poistky neváhajte a urobte tak čo najskôr, aby ste boli krytý.

Občiansky zákonník upravuje aj možnosť vypovedania zmluvy, urobiť tak môžete do dvoch mesiacov od začiatku poistenia, odstúpiť od zmluvy do siedmich dní bez udania dôvodu.

Môžem sa pri výpočte ceny spoľahnúť na PZP kalkulačku?

Možno sa pýtate, či cena, ktorú vám vypočíta PZP kalkulačka bude totožná s cenou, ktorú by vám ponúkli aj v poisťovni alebo či sa vám ešte nenavýši. Môžeme vás však ubezpečiť, že táto suma je správna a konečná. Aj keď sa nemôžeme zaručiť za všetkých poskytovateľov, ak uzavriete poistku na stránke uzavripzp.sk, nemáte sa čoho báť. No za vyplnené údaje, podľa ktorých sa stanovuje aj cena poistenia, zodpovedáte vy samy. Musíte si preto dobre skontrolovať všetky dáta, ktoré do formulára vypĺňate. V prípade technických údajov majte pri sebe aj technický preukaz vozidla, z ktorého údaje opíšete. Kontrola zadaných údajov ostáva teda na vás, aj keď samozrejme neskôr budete mať čas urobiť nápravu, teda nahlásite chybu poisťovni. Ak by ste však ešte poistku nezaplatili, jednoduchšie bude, ak uzatvoríte poistenie nanovo už so správne vyplneným formulárom.

Cena sa stanovuje podľa viacerých vstupovNa základe čoho stanovuje poisťovňa cenu povinného poistenia?

Cena povinného zmluvného poistenia vozidla sa odvíja od viacerých faktorov, ktoré sú samozrejme súčasťou formulára PZP kalkulačky. Tento formulár je v podstate rozdelený na tri časti, v prvom rade teda vyplníte údaje o vozidle, potom o držiteľovi vozidla a nakoniec ešte niekoľko údajov o samotnom poistení.

Čo sa týka informácií o vozidle, tak budete musieť zadať mesto, v ktorom sa v súčasnosti nachádza. Aj keď možno máte pocit, že to nemá veľký význam, poisťovňa pracuje s predpokladom, že na frekventovaných cestách väčších miest môže ľahšie prísť k nehode, ako keď jazdíte po miestnych menej nehodových komunikáciách, takže aj táto informácia ovplyvňuje cenu PZP. Cenu ovplyvňuje aj ďalší údaj a to, či využívate vozidlo na komerčné alebo len na súkromné účely. Do formulára ďalej budete musieť zapísať detailnejšie dáta o aute ako továrenská značka a model auta, rok výroby, prevádzková hmotnosť, ale aj najväčšia prípustná hmotnosť, tiež palivo a približný počet kilometrov, ktoré bežne za rok najazdíte. Dôležitý je aj objem a výkon motora.

V ďalšom kroku bude potrebné vyplniť údaje o držiteľovi vozidla, ktoré majú taktiež vplyv na výslednú cenu povinného poistenia. Podstatná je hlavne informácia o tom, či ste už spôsobili nejakú dopravnú nehodu a v prípade, že áno, tak ako dlho ste odvtedy bez nehody. V rámci údajov o vás, ako majiteľovi auta, od vás formulár bude požadovať vyplniť právnu formu, teda či ste právnická alebo fyzická osoba, dátum narodenia, sériu a číslo vodičského oprávnenia, PSČ a mesto trvalého pobytu.

V treťom kroku vyplníte údaje o tom, kedy by malo poistenie začať, či máte v súčasnosti už auto poistené u nejakej spoločnosti, ako bude prebiehať platba, či štvrťročne, polročne alebo ročne. Dôležité sú aj údaje o vašich ostatných poisteniach, ako napr. životné poistenie a pod. Keďže vo všeobecnosti sa počíta s tým, že vodiči s neplnoletými deťmi majú tendenciu jazdiť bezpečnejšie, formulár sa vás bude pýtať aj na to, či máte dieťa do 15 rokov.

Vo všeobecnosti sa dá povedať, že nižšiu cenu PZP dostane skúsený vodič s menším automobilom s nižším výkonom a objemom, tiež ak ste rodič a pochádzate z menšieho mesta. Takýto vodiči sú pre poisťovne menej rizikoví, ako napr. mladí vodiči z veľkých miest.

Na cenu majú vplyv aj rôzne zľavy

Cenu povinného zmluvného poistenia si môžete upraviť aj rôznymi zľavami, ktoré dnes poisťovne ponúkajú. Najbežnejšie sú zľavy za bezškodový priebeh, zľava pre držiteľov preukazu ZŤP, za prejav vernosti poisťovni a podobne. Ušetriť môžete aj ak budete platiť poistenie ročne, pri polročnej a štvrťročnej platbe si poisťovne naopak často účtujú prirážku.

Pri výbere povinného zmluvného poistenia by ste sa však nemali rozhodovať len na základe ceny poistky. Neskôr môžete zistiť, že ste si mali všímať aj faktory nefinančného charakteru, akými sú napr. dostupnosť pobočky poisťovne v mieste vášho bydliska alebo aspoň v jeho blízkosti. V prípade nehody určite oceníte, že ste si vybrali PZP s kvalitnými asistenčnými službami či zákazníckym servisom.

Čo spraviť ak nájdete lepšiu ponuku?Vypovedanie zmluvy

Využiť PZP kalkulačku a poistenie online môžete nielen vtedy, ak máte nové auto alebo vám končí stará poistka. Doterajšiu zmluvu PZP môžete kedykoľvek vypovedať a uzavrieť nové, a to napr. aj na základe výpočtov kalkulačky s lacnejšou a výhodnejšou ponukou. No aj pri procese ukončenia, resp. výpovede povinného zmluvného poistenia by ste si mali dávať pozor na viaceré náležitosti.

Ak chcete zmeniť vašu poisťovňu v priebehu poistenia, pamätajte na to, že musíte najprv vypovedať starú poistnú zmluvu, a to v zákonom stanovenej lehote a podľa podmienok uvedených v poistnej zmluve. Ak sa rozhodnete pre výpoveď ku koncu poistného obdobia, je potrebné ju podať písomnou formou osobne alebo poštou, a to minimálne 6 týždňov pred výročným dňom uzatvorenia poistnej zmluvy, pričom výpoveď už musí mať v tomto čase poisťovňa fyzicky na stole.

Poistnú zmluvu však môžete vypovedať so svojím sprostredkovateľom nielen v prípade, že chcete vymeniť poisťovňu alebo vám vaše doterajšie poistenie končí. Dôvodov existuje viacero, napr. ak došlo k odcudzeniu vozidla, ktoré je nutné ohlásiť na polícii, tiež vyradením z evidencie vozidiel alebo ak bolo vaše vozidlo zošrotované či inak zničené, alebo ste auto predali či darovali.

V každom prípade nezabúdajte na to, že ak ste vypovedali zmluvu PZP, musíte naň uzatvoriť poistenie u iného poskytovateľa, samozrejme len v prípade, že vám auto ostalo a neprišli ste oň pri krádeži alebo nehode. V tom prípade vám odporúčame využiť už vyššie spomenutú stránku uzavripzp.sk. Tu nájdete nielen množstvo informácií o povinnom zmluvnom poistení, ale taktiež nástroj PZP kalkulačka, prostredníctvom ktorej si nájdete najlepšie ponuky na uzavretie poistenia, pričom hneď môžete aj o vybrané poistenie požiadať.

Sú pôžičky cez sms výhodné?

SMS pôžičky vybavíte hneďVedeli ste o tom, že okrem klasickej osobne žiadosti, telefonickej žiadosti prípadne online žiadosti o pôžičku môžete využiť aj žiadosť cez sms? Nie? Tak teraz už viete. Aby ste vedeli, čo táto metóda obnáša, priblížime vám ju.

Ako o ne požiadať?

Na to, aby bola sms pôžička vaša budete potrebovať hlavne mobilný telefón s vašim telefónnym číslom a v niektorých prípadoch aj internetové pripojenie. Výhodou je to, že vám stačí len telefón podporujúci sms správy, avšak podmienka internetového pripojenia túto výhodu znehodnocuje. Samozrejme, nevyžaduje sa mobilné pripojenie, stačí, ak sa viete prihlásiť z nejakého počítača, a to kvôli registrácii. Čo všetko by mala žiadosť obsahovať?

Do žiadosti o sms pôžičku sa väčšinou vypisujú rovnaké údaje, ktoré však môžu a zväčša aj sú, podľa toho, od koho sa rozhodnete požiadať, v inom poradí. Ide o tieto údaje: meno, priezvisko, adresa; suma, o ktorú žiadate, dátum, dokedy by ste vedeli peniaze splatiť, prípadne počet dní, koľko potrebujete na splatenie; číslo vášho bankového účtu, niektorí sprostredkovatelia požadujú uviesť približný čistý mesačný príjem (ten však netreba dokladovať, ani to nikto nejako špeciálne overovať nebude).

Smscredits preferuje, aby jej klienti boli vopred zaregistrovaní na ich internetovej stránke. Tento krok môže niektorým prísť ako zbytočnosť, ktorá stráca váš čas, no na druhej strane ju oceňujú iní žiadatelia, hlavne tí, ktorí plánujú sms pôžičky od Smscredits využívať častejšie. Registrácia na ich internetovej stránke totiž ušetrí váš čas v sms správe. Do formulára zapíšete väčšinu údajov, ktoré už potom nemusíte v sms žiadosti zadávať, pretože budú obsiahnuté v zákazníckom čísle, ktoré by ste po registrácii od sprostredkovateľa obdržali.

Poskytovateľov je viaceroPoskytovatelia

Sú sprostredkované výhradne nebankovými spoločnosťami, čo znamená, že máte zbystriť pozornosť a pozisťovať si všetko okolo danej sms pôžičky. Výška úroku, rôzne typy poplatkov, dobu splatnosti… Čo vás môže istým spôsobom upokojiť, je stránka Národnej banky Slovenska, ktorá obsahuje zoznam všetkých spoločností, ktoré získali licenciu a môžu legálne poskytovať sms pôžičky. Ak sa v tomto zozname spoločnosť, ktorú hľadáte, nenachádza, radšej si nájdite iného sprostredkovateľa, pretože môže ísť buď o podvod alebo úžerníkov. Medzi najznámejších, najvyužívanejších a predovšetkým licencovaných poskytovateľov patria nebankové spoločnosti Smscredits pôžička, Trila a Ferratum. Stručne si predstavme všetkých troch poskytovateľov.

Smscreditsvám poskytne až 350 eur, ale s tým, že splatnosť si určuje na niekoľko dní – 5 až 15 dní. Pri neočakávaných udalostiach si splatnosť môžete predĺžiť dvakrát. Ako sme spomínali, Smscredits si vyžaduje predošlú registráciu na ich internetovej stránke, ale jej veľkou výhodou je, že neplatíte úroky.

Sms pôžička s Ferratum je tiež výhodná alternatíva pôžičky, pretože pri prvom schválení s touto spoločnosťou nemusíte platiť žiaden úrok. Ferratum vám poskytne tak, ako Smscredits, do 350 eur. Bezúročná akcia je obmedzená na 150 eur. Doba splatnosti sa pohybuje od 7 do 31 dní a v prípade nemožnosti splatenia požičanej sumy do danej doby si môžete predĺžiť splatnosť od 5 do 40 dní, samozrejme za poplatok.

Pôžičky cez sms so spoločnosťou Trila sú poslednou ponúkanou možnosťou. Trila vám vie ponúknuť až 500 eur, avšak táto výhoda je spojená s veľkou nevýhodou, a tou sú poplatky za sprostredkovanie. Okrem úrokovej sadzby si táto spoločnosť určuje za pôžičky cez sms aj jednorazový poplatok vo výške 100 eur. Splácať môžete 15 až 25 dní, s tým, že predĺžiť splácanie si môžete až päťkrát.

Vybavenie je úplne jednoduchéVybavovanie, doručovacia doba

Ak vás upútala, hneď na začiatku vás musíme upozorniť, že jej vybavovanie býva v porovnaní s inými metódami zdĺhavejšie. Môže trvať aj jeden týždeň. S kratšou dobou vybavovania je Peniazomat – pôžička cez sms hneď, ktorú nájdete aj na stránke Peniazomatu. Okrem toho, že o ňu môžete požiadať okamžite, tak sa vás sprostredkovatelia snažia skontaktovať čo najrýchlejšie, aby ste žiadané peniaze mohli mať čím skôr pri vás. S Peniazomatom je vám dostupná aj bez registra, ihneď na účet,  pre nezamestnaných, pred výplatou či bez dokladovania príjmu.

Hoci je možné natrafiť na sms pôžičku bez registra, je veľmi zriedkavé, že sprostredkovatelia peniaze dlžníkom v registri. Keďže mnohokrát poskytujú financie pre nezamestnaných, potrebujú mať istotu aspoň v tom, že daná osoba nie je dlžníkom v žiadnej inej nebankovej alebo bankovej spoločnosti.

S prívlastkom ihneď na účet môže byť u vás už do 48 hodín. Rýchla vám dáva na výber, či chcete peniaze na účet alebo skôr uprednostňujete odoslanie peňazí šekom. Pri tomto spôsobe však treba počítať s tým, že doba doručovania sa natiahne o niekoľko dní.

Nevýhodou sms pôžičky je, že ak ste napríklad na nákupoch a zapáči sa vám nejaký objekt, či už je to oblečenie, náradie alebo hocičo, čo sa dá kúpiť, nestačí poslať sms žiadosť a čakať na peniaze, keďže schvaľovací proces môže trvať aj niekoľko dní. Ale napríklad, vyplnená online žiadosť by vám peniaze mohla doručiť za počkaním (pokiaľ spĺňate jednotlivé podmienky).

Viete, o aké pôžičky vo vašej situácii požiadať?

Finančné ťažkosti vyrieši dobrá pôžičkaAj vy ste ocitli v situácii, ktorá si žiada finančné riešenie? Či už ide o opravu auta, nový kabát alebo stavbu domu, na všetko sú tu pôžičky. Je to teda služba, ktorá vám poskytne niečo do užívania na nejakú dobu, no ku koncu tejto doby to treba vrátiť. V našom kontexte sa bavíme o finančných pôžičkách. Sprostredkúvajú ich buď osoby alebo spoločnosti, ináč nazývaní aj veritelia. Žiadatelia, ktorým je žiadosť schválená, sa stávajú dlžníkmi. Vo väčšine prípadov sa nevracajú rovnakým dielom, akým vám boli umožnené, ale mali by ste k ním prirátať aj úrok, prípadne iné poplatky s úverom spojené.

Komu veriť a komu nie?

Rôzne typy pôžičiek môžete požiadať u bankových alebo nebankových spoločností. Podľa čoho sa rozhodnúť? Jednotliví poskytovatelia poskytujú rôzne ponuky, ktoré vám môžu v rozhodovaní pomôcť, ale rozhodujte sa hlavne s rozumom. To znamená, že či už ide o bankové alebo nebankové pôžičky, kontrolujte si ich. Kontrolujte hlavne to, či majú licenciu na sprostredkovanie. Ak ju nemajú, radšej by ste od nich mali dať ruky preč. Ak ju majú, nič vám hroziť nebude, pretože všetky podmienky sú dané jasne, bez zavádzania a ak by ste mali nejaké podozrenie na nekalé praktiky, máte možnosť kontaktovať NBS a nahlásiť problém, ktorá ho okamžite preverí. Okrem iného, na stránke NBS môžete nájsť zoznam licencovaných spoločností.

Hoci už nebankové neznamenajú nebezpečenstvo, stále buďte obozretný. Či už overovaním licencie alebo hľadaním názorov zákazníkov konkrétnych spoločností. Dokonca poskytujú úvery s oveľa lepšími podmienkami na získanie ako bankové spoločnosti. Napríklad vám poskytujú finančné produkty bez dokladovania príjmu, bez registra, pre nezamestnaných a mnoho ďalších.

Bankové aj nebankové pôžičky vám poskytuje aj stránka Peniazomat, ktorá spolupracuje len so serióznymi sprostredkovateľmi. Takže pri požiadaní cez túto stránku vám nič nehrozí.

Ak máte internetové pripojenie, tak môžete mať pôžičku do 10minAko požiadať?

Pôžičky už dávno nemusíte žiadať len osobne v pobočkách bánk. Je to hlavne z toho dôvodu, že nebankové spoločnosti majú kamenné pobočky len zriedkavo. Preto sa rozvinuli spôsoby ako: online, sms či telefonické. Stručne si ich priblížme.

Online sú v súčasnosti veľmi populárnym spôsobom požiadania o pôžičku, pretože si nevyžadujú osobné stretnutie (pri vyšších sumách je potrebné, hlavne s bankovými spoločnosťami). Môžete o ne požiadať z hocikade, odkiaľ máte prístup na internet. Pri večernej prechádzke, na obede, pri zaspávaní… jednoducho všade. Mnohokrát patria aj k najrýchlejšie vybaveným. Sprostredkovatelia sa snažia odpovedať na každú žiadosť čo najrýchlejšie a nebankové pôžičky môžete mať na účte už do 10 minúť od požiadania. Sprostredkujú vám už od 20 do 100 000 eur!

Sms pôžičky patria k vyhľadávaným spôsobom kvôli tomu, že predstavujú ešte dostupnejší spôsob požiadania, než online, a to hlavne z toho dôvodu, že nepotrebujete prístup na internet. Aj keď, netreba popierať, že niektorí poskytovatelia požadujú online registráciu predtým, ako o sms úver požiadáte. Avšak nie sú také rýchle, ako online a dokážu vám požičať do 500 eur s tým, že dobou splatnosti neprekračujú 1 mesiac. Okrem toho si niektorí sprostredkovatelia účtujú pomerne vysoké poplatky za sprostredkovanie. Ten môže dosiahnuť až 100 eur, plus treba počítať s úrokom.

Telefonické uprednostňujú hlavne tí žiadatelia, ktorým nevadí osobnejší kontakt s cudzou osobou, v tomto prípade s pracovníkom tej inštitúcie, ktorú chcete požiadať o peniaze. Výhodou je, že všetko máte vybavené hneď, viete, že žiadosť sa nikde nestratila a osobný kontakt môžete využiť na rôzne otázky ohľadom danej pôžičky. Jedinou nevýhodou je, že platíte za hovor.

Osobná žiadosť patrí k najstarším a najklasickejším metódam. Treba počítať s papierovaním a rôznym dokladovaním, čo sa týka aj nižších požičaných súm. Opäť však môžete využiť priamy kontakt s pracovníkom a opýtať sa na všetko, čo vás ohľadom pôžičky zaujíma, a na základe jeho reakcie viete usúdiť, či vás ťahá za nos alebo je férový. Osobnú žiadosť môžete využiť hlavne pri bankových spoločnostiach, pretože, ako sme už spomínali, nebankové spoločnosti veľmi pobočkami nedisponujú.

Aké existujú?

Jednotlivé pôžičky sa delia podľa toho, o aké sumy žiadate, podľa toho, od koho chcete ako aj podľa toho, akú dobu splatnosti potrebujete. Vo všeobecnosti však rozlišujeme krátkodobé a dlhodobé.

V rámci krátkodobých pôžičiek je dostupná ihneď a rýchla. Krátkodobé pobrali svoj názov podľa toho, že sú splatné niekoľko dní, maximálne niekoľko mesiacov.

Ihneď

Pôžička ihneď je vynikajúcim riešením pre tých, ktorí potrebujú peniaze veľmi rýchlo. Poskytovatelia tejto vám ich dokážu dodať už do 10 minút od schválenia. Môžete mať vďaka nej na účte do 500 eur. Splácať môžete až 3 mesiace, s niektorými spoločnosťami do 15, prípadne 31 dní. Ferratum a Pôžičkomat vám poskytne financie bez úroku, ak vám u nich budú schválené po prvýkrát. Vhodné sú pre nezamestnaných, pre žiadateľov so zápisom v registra dlžníkov, pre tých, ktorí sa vyhýbajú dokladovaniu príjmu, pre dôchodcov, pre ženy na materskej, pre živnostníkov, … Pôžička ihneď je nebankovým produktom.

Rýchla

Rýchla pôžička vám dokáže do jedného týždňa sprostredkovať až 6 000 eur, s tým, že ich môžete splácať až 84 mesiacov. Táto s relatívne dlhou dobou splatnosti už siaha do dlhodobých pôžičiek, čo môže ovplyvniť úrokovú sadzbu, ktorá môže byť v tom prípade nižšia. Treba počítať s tým, že bude požadovať dokladovania rôzneho typu a že nebude dostupná pre nezamestnaných. Rýchla je dostupná aj u bankových aj u nebankových spoločností.

Klasické pôžičky Vám poskytnú viacej peňazíDlhodobá klasická

Dlhodobá klasická pôžička je taká, ktorá môže splatnosťou siahať až do 30 rokov. S nebankovými spoločnosťami môžete požiadať maximálne o 100 000 eur, s bankovými aj o niekoľkonásobne viac. Avšak pri týchto počítajte s náročnými kritériami na získanie, ako napríklad so založením nehnuteľnosti a inými záväzkami. Čo je zaujímavým, že nebankové sú žiadateľom viac prístupnejšie než bankové pôžičky.

Podľa špeciálnych situácii je vám k dispozícii bez dokladovania príjmu, bez registra, pre nezamestnaných, pred výplatou, bez dokladovania účelu a bez ručenia.

Bez dokladovania príjmu

Pôžička bez dokladania príjmu je vhodná pre tých, ktorí majú buď nízky príjem a vedia, že s dokladovaním príjmu by ich žiadosť neprešla, prípadne pre tých, ktorí jednoducho nechcú dokladovať príjmy. Poskytované sú nebankovými spoločnosťami.

Bez registra

Je vyhľadávaná tými žiadateľmi, ktorí majú zápis v registri dlžníkov. Zápis dostanete, ak ste mali niekedy pôžičku, ale nesplácali ste ju načas, prípadne vôbec. So zápisom v registri vám banková spoločnosť schváli žiadosť len veľmi zriedkavo, zatiaľ čo niektoré nebankové spoločnosti s tým problém nemajú.

Pre nezamestnaných

Je ďalším produktom nebankových spoločností, ktorý zachránil situáciu mnohým nezamestnaným žiadateľom. Väčšinou sa splácajú v deň príchodu dávok. Do kategórie nezamestnaných spadajú ženy na materskej, dôchodcovia, študenti, živnostníci…

Pred výplatou

Patrí medzi klasickejšie produkty, ktoré sú vám k dispozícii aj s nebankovými aj s bankovými spoločnosťami. Podľa toho, o akú sumu žiadate, môžete byť požiadaní o dokladovanie príjmu, a v prípade bankovej žiadosti ho budeme musieť bezpodmienečne dokladovať. Pôžička pred výplatou sa spláca väčšinou v deň prijatia výplaty.

Bez dokladovania účelu

Je väčšinou každá menšia pôžička. To znamená, že požičať si môžete na nové topánky, nový kabát, na hocičo. Umožňujú ju bankové, aj nebankové spoločnosti.

Bez ručenia

Je vyhľadávaná tými žiadateľmi, ktorí chcú mať istotu aspoň vo svojej nehnuteľnosti, a nechcú kvôli 500 eurám prísť o strechu nad hlavou. Aj keď je pravdou, že pre 500 eur sa je potrebné zaručiť pri neserióznych nebankových spoločnostiach. Vo väčšine prípadov sa zaväzujeme nehnuteľnosťou pri dlhodobých, niekoľkotisícových pôžičkách.

Úverová kalkulačka

Na zistenie výhodnosti konkrétnej pôžičky bol vytvorené špeciálny nástroj, a tým je úverová kalkulačka. Úverová kalkulačka sa nachádza skoro na každej stránke jednotlivého poskytovateľa a obsahuje údaje ako výška úrokovej sadzby, číslo RPMN, výška požičanej sumy, doba splatnosti, mesačné splátky a celková preplatená suma. Väčšinou funguje na princípe posúvania kurzoru, no niektoré spoločnosti vás žiadajú zadať presné údaje, odoslať ich a o nejaký čas vám zašlú ich ponuku.

Úrok alebo RPMN? Čo je dôležitejšie?Úrok, RPMN

Úrok alebo úroková sadzba, ako aj RPMN sú čísla uvedené v percentách. Vyznačujú, koľko percent z požičanej sumy „preplatíte“. Pričom RPMN býva o niečo vyššie, pretože zahŕňa úrokovú sadzbu, ako aj iné poplatky s ňou spojené (napr. poplatok za sprostredkovanie).

Ihneď: úroková sadzba pôžičky ihneď sa pohybuje od 20-26%, no pri špeciálnych ponukách sa je možné vyhnúť plateniu úrokov

Rýchla: úroková sadzba rýchlej sa pohybuje, podobne ako pri type ihneď, okolo 23%

Dlhodobá klasická: úrokové sadzby sa líšia od poskytovateľa k poskytovateľovi, ale väčšinou sa pohybujú pod 10%, aj u bankových, aj u nebankových spoločností, pretože hoci sa javia sadzbovo veľmi nízko, v skutočnosti nimi preplatíte väčšiu sumu, než pri vyššie zmienených pôžičkách, no na druhej strane vám aj do užívania sprostredkujú oveľa vyššie sumy

Dúfame, že v článku sme vám dostatočne priblížili rôzne typy a že si vyberiete a nájdete takú, ktorá vám najviac vyhovuje. Ak by vám poskytnuté informácie predsa len nestačili, téma pôžičky je veľmi dobre spracovaná aj na tejto internetovej stránke, ktorá je nezaujatá a objektívna. Za vyskúšanie nič nedáte. Ak by ste už predsa len vedeli, ktorú si vybrať, nezabudnite na stránku Peniazomat.sk, ktorá vám poskytne každý a jeden typ.

Pôžičky bez registra a bez problémov!

Pôžičky bez registra poskytuje niekoľko nebankových subjektovBoli ste dlžníkom nejakej spoločnosti, ale požičanú sumu ste nesplácali včas, prípadne po niekoľkých upozorneniach, ale peniaze potrebujete opäť? V tom prípade sú tu pre vás pôžičky bez registra. Nespoliehajte sa však na to, že vám v tejto veci pomôžu bankové spoločnosti. Jediné, na aké môžete natrafiť, sú nebankové. Veľmi zriedkavo sa môže stať, že vám túto pôžičku poskytnú aj bankové spoločnosti, ale museli by ste dokladovať veľmi veľa iných vecí. O aké môžete požiadať, o špeciálnych akciách, ako aj o tom, akými spôsobmi o ne môžete požiadať si povieme nižšie.

Ponuky…

Ponuky pôžičky bez registra sa variujú podľa toho, čo v skutočnosti hľadáte. Jednotlivé delenia sú zmienené nižšie. Čo však môžete vo všeobecnosti o ponukách povedať je, že sa týkajú nebankových spoločností a majú skutočne výhodné akcie hlavne pre tých žiadateľov, ktorí žiadajú o pôžičku prvýkrát. Chceli by sme vás však upozorniť na to, aby ste nesiahli hneď po prvej spoločnosti, pretože aj keď je v dnešnej dobe väčšina spoločností sledovaná, neznamená to, že všetky majú seriózne praktiky. Verte preto len tým spoločnostiam, s ktorými už buď máte skúsenosti alebo ste počuli skúsenosti od niekoho alebo si serióznosť jednotlivých spoločnosti overte na stránke Národnej banky Slovenska, ktorá vytvorila zoznam tých spoločností, ktoré splnili podmienky a dostali licenciu. Ak sa vám nechce veľmi hľadať, môžete vám ušetriť čas a viaceré ponuky serióznych pôžičiek bez registra môžete nájsť aj na stránke http://www.peniazomat.sk/pozicky-bez-registra/.

Typy

Ako sme vám už vyššie naznačili, existuje viacero typov pôžičky bez registra, konkrétne dve. Ak potrebujete peniaze expresne rýchlo, tak s označením ihneď bude to, čo vám pomôže. Druhou, pomalšou alternatívou sú rýchle . Predstavme si ich bližšie.

Ihneď

Je ideálna na riešenie urgentných finančných problémov do 500 eur. Jednotliví poskytovatelia vám dokážu peniaze zaslať na účet už do 10 minút od schválenia, iní do 4 dní. Samozrejme závisí to aj od toho, akou metódou si budete želať, aby vám peniaze boli doručené. Čo sa týka doby splatnosti k dispozícii máte maximálne 3 mesiace a to so spoločnosťou XS. Spoločnosti ako Ferratum alebo Pôžičkomat vám dávajú na splatenie sumy niekoľko dní, maximálne však 31. Ich výhodou je špeciálna ponuka pre tých, ktorý žiadajú o typ ihneď po prvýkrát, no o nej si povieme nižšie. Výška úrokovej sadzby sa pri pôžičke bez registra ihneď pohybuje od 20 – 25%. Je dokonca dostupná aj bez dokladovania príjmu, pre nezamestnaných, pred výplatou, pre dôchodcov, pre študentov, pre ženy na materskej, v skratke pre každého žiadateľa.

Nenechajte sa odradiť zápisom v registri dlžníkovRýchle

Rýchle pôžičky bez registra vám sprostredkujú vyššie sumy, než ihneď, avšak môže sa stať, že jednotliví sprostredkovatelia budú mať náročnejšie podmienky a budú požadovať napríklad dokladovanie príjmu, prípadne stále zamestnanie. Ponúkajú vám až 6 000 eur, pričom splácať ich môžete až 84 mesiacov. Úroková sadzba sa pohybuje okolo 23%. Vyššie sumy budú požičané zásadne žiadateľom so zamestnaním. Majú dlhšiu dobu vybavovania, ktorá môže presiahnuť jeden týždeň.

Vyššia suma be registra = americká pôžička

Môže byť dokonca poskytnutá aj tým, ktorí požadujú vyššie sumy, ktoré sa dajú porovnať s klasickou pôžičkou. V tomto prípade hovoríme o americkej pôžičke, ktorej cieľom je primárne vyhnúť sa dokladovaniu príjmu. Je vhodná pre novopodnikateľov, no treba pri nej ručiť nehnuteľnosťou. Ak by ste chceli požiadať o ňu, počítajte s tým, že celý proces bude trvať minimálne 12 dní.

Špeciálne ponuky

Okrem základných typov máte k dispozícii aj variácie pôžičky bez registra. Ide o úvery bez dokladovania príjmu alebo o bezúročné ponuky!

Bez dokladovania príjmu

Pôžičky bez dokladovania príjmu a bez registra sú veľmi výhodnou ponukou, ktorá ešte pred niekoľkými rokmi nebola ani v snoch / nočných morách väčšiny poskytovateľov. Súčasná situácia občanov ich však prinútila vytvoriť čo najdostupnejší produkt pre bežných ľudí, ktorý by im zároveň finančne pomohol, a tým produktom sú práve pôžičky bez dokladovania príjmu a bez registra.

Bez platenia úroku!

Bez platenia úroku nie sú len planou návnadou. Je to skutočne výhodná ponuka poskytovateľov ako sú Ferratum a Pôžičkomat, ktoré vám umožnia úver a to dokonca aj bez platenia úroku. Táto ponuka je obmedzená na tých žiadateľov, ktorým bude žiadosť schválená po prvýkrát. Okrem toho si bezúročne môžete požičať s Ferratum do 150 eur a s Pôžičkomatom do 80 eur. Tak prečo nevyužiť túto ponuku, ak splatíte presne toľko, koľko ste si požičali?

Online alebo cez SMS, vybavenie trvá pár minút.Spôsoby požiadania

Je vám dostupná troma hlavnými spôsobmi: online, telefonicky alebo sms správou.

Online sú najrýchlejšie, o ktoré môžete požiadať hocikedy a hocikde, ak máte prístup na internet. Práve vďaka tomuto faktu rešpektujú vašu anonymitu. Online vám dokážu sprostredkovať od najnižších až po veľmi vysoké sumy.

Telefonická patrí taktiež k rýchlym metódam získania peňazí, pretože žiadate priamo pracovníka spoločnosti, do ktorej voláte.

Sms je sprostredkovaná len veľmi málo poskytovateľmi sms pôžičky, pretože títo sa snažia mať istotu v zákazníkovi aspoň tým, že si overia register dlžníkov. Vie vám sprostredkovať do 500 eur.

Ak vás pôžička bez registra zaujala, viac informácii o registri sa dozviete na tejto stránke http://www.etrend.sk/financie/coskoro-budeme-moct-nahliadnut-do-registra-exekucii.html.

Rýchla pôžička vás z kože nezderie!

Rýchle pôžičky sa dajú vybaviť ihneď cez PeniazomatRýchle pôžičky patria k veľmi využívaným produktom v súčasnom pôžičkovom trhu. Prečo? Je to hlavne preto, lebo problémy prichádzajú nečakane a žiadajú si rýchle riešenie, ale na druhej strane aj preto, že ľudia chcú mať všetko čo najrýchlejšie, bez zbytočného čakania. Výhodou je, že o ne môžete požiadať od bankových, ale aj nebankových spoločností. Čiže nie ste nijako obmedzovaní, v prípade, ak by ste neprejavovali dôveru voči nebankovým inštitúciám. Avšak ak viete, na ktoré sa môžete spoľahnúť, nemusíte sa ničoho obávať a ani nič riskovať. Napríklad také Peniazomat rýchle pôžičky spolupracujú aj s bankovými aj nebankovými inštitúciami, ale jedine s tými overenými a licencovanými. Ako si byť istý, že daná nebankové spoločnosť je skutočne licencovaná? Na to vám stačí otvoriť si stránku Národnej banky Slovenska a vyhľadať si zoznam tých spoločností, ktoré splnili požiadavky Národnej banky a dostali licenciu na sprostredkovanie úverov.

Jej typy

Tak ako rozlišujeme úvery všeobecne, môžeme si konkretizovať aj rýchle pôžičky – ihneď a obyčajná. Takisto majú aj špeciálne obdoby tohto typu, aby boli svojim žiadateľom ešte viac atraktívnejšie – bez dokladovania príjmu, bez registra, pre nezamestnaných, pred výplatou…

  1. Ihneď ako najrýchlejšia

Najrýchlejšia je tá s prívlastkom ihneď. Ako vás o tom presvedčiť? 10 minút! Nie 10 minút na presvedčenie, ale 10 minút je doba, dokedy vám môže byť odoslaná na účet ihneď v prípade jej schválenia. Maximálna doba doručenia peňazí na účet je 24 hodín. Najrýchlejšia vám vie sprostredkovať až 500 eur a to s nebankovou spoločnosťou XS. Nebankové spoločnosti ako Ferratum a Pôžičkomat vám umožnia požičať si sumu do 350 eur. Ako ste mohli vyvodiť, najrýchlejšia pôžička je poskytovaná jedine nebankovými spoločnosťami. Úroková sadzba sa pohybuje okolo 23%, avšak od posledných dvoch zmienených spoločností žiadate prvýkrát, môžete sa úplne vyhnúť úroku. Táto akcia je však limitovaná s Pôžičkomatom do 80 eur a s Ferratum do 150 eur.

Najrýchlejší spôsob získania je online spôsobDoba splatnosti sa pohybuje podľa toho, od koho žiadate. S XS vám poskytne až 3 mesiace na splatenie, Ferratum do 31 dní a Pôžičkomat najrýchlejšia pôžička do 15 dní splatenia.

Typ ihneď vám dáva na výber, ako chcete svoje peniaze po schválení žiadosti prijať. Najrýchlejším spôsobom je odoslanie peňazí na účet. Nasleduje osobné doručenie peňazí a doručenie peňazí šekom, pri ktorých treba počítať aj so 4 dňami odo dňa schválenia.

Je dostupná v rôznych obdobách. Môžete ju vyhľadať pod heslami rýchle pôžičky bez dokladovania príjmu, bez registra, pre nezamestnaných, pred výplatou a mnoho ďalších, z čoho vyplýva, že sú dostupné skutočne skoro každému.

  1. Rýchla

Je rýchla, pretože od podania žiadosti môžete mať žiadané peniaze na vašom účte už do jedného týždňa! Rýchla pôžička poskytuje svojim žiadateľom oveľa vyššie sumy, než hore zmieňovaná ihneď. Môžete ňou požiadať až o 6 000 eur, pričom ich môžete splácať až 84 mesiacov. Sú sprostredkované ako nebankovými, tak aj bankovými spoločnosťami. Bankové spoločnosti vám však rýchlo ponúknu nižšie sumy a mnohokrát za náročnejších podmienok, než by to bolo v prípade nebankových spoločností. So žiadosťou budete musieť v bankovej spoločnosti odoslať alebo dokladovať príjem, a to buď výpisom z účtu alebo potvrdením zamestnávateľa, čiže rozhodne tento typ nebude vhodný pre nezamestnaných. S nebankovými spoločnosťami sa však môžete stretnúť s variantmi bez dokladovania príjmu, pred výplatou, bez registra…

Okrem hlavných delení sa môžete zmieniť aj o pôžičkách, ktoré v sebe obsahujú špeciálne kritéria, a tými sú:

a, bez dokladovania príjmu

Sú správnou voľbou pre žiadateľov s nízkym príjmom, prípadne so žiadnym pravidelným príjmom, ktorým by bankové spoločnosti určite nepožičali. Rýchle pôžičky bez dokladovania príjmu sú aktuálne jedine v nebankových spoločnostiach. Sú vám dostupné do 6 000 eur.

b, Bez registra

Tieto sú naopak výhodným riešením pre tých, ktorí už v minulosti mali pôžičku, ale nesplácali ju včas. Toto bol dôvod, prečo dostali zápis do registra dlžníkov. S týmto zápisom vám požičia len veľmi málo bankových spoločností (popravde skoro žiadna), no nádej vám prinášajú práve nebankové spoločnosti. Môžu presiahnuť aj 6 000 eur.

c, Pre nezamestnaných

Rýchle pôžičky pre nezamestnaných sú opäť poskytované nebankovými spoločnosťami, keďže v bankách musíte dokladovať mnoho dokumentov, ku ktorým by nezamestnaní nemali prístup. Okrem toho nie sú špeciálne pre nezamestnaných, ale aj pre dôchodcov, ženy na materskej, študentov, živnostníkov… Dobrou radou pre vás však je, aby ste si nepožičiavali peniaze, ak viete, že ich nebudete môcť splatiť. Ponúkajú Vám do 500 eur.

d, Pred výplatou

Sú využívané hlavne tými žiadateľmi, ktorých prekvapil nejaký nečakaný mesačný výdavok. Pred výplatou si môžete požičať až do 6 000 eur.

Viete o tom, že cez online spôsob získania pôžičky ušetríte nie len čas, ale aj peniaze?Ako najrýchlejšie požiadať?

O rýchle pôžičky môžete požiadať viacerými spôsobmi. Najrýchlejšie je to však online, potom telefonicky, osobne a nakoniec cez sms správu.

  1. Online sú najrýchlejšie, pretože o nich môžete požiadať hocikedy a hocikde, ak máte prístup na internet. Rýchle pôžičky online si nevyžadujú žiadnu špeciálnu prípravu a rešpektujú vašu osobnosť. Nikto nevidí, že žiadate o úver, a tým pádom sa nemusíte báť toho, že vás niekto bude súdiť a ľutovať za to, že nie ste práve v príjemnej životnej situácii. Okrem toho sa online snažia vašu žiadosť posúdiť čo najrýchlejšie možne, aby ste zbytočne nestrácali svoj čas čakaním na peniaze a aby ste ich mohli hľadať niekde inde.
  2. Telefonické sú rýchle, pretože po zavolaní na telefónne číslo sprostredkovateľa budete spojení s jeho pracovníkom a priamo takto môžete požiadať, prípadne sa opýtať na veci, ktoré vám v súvislosti s pôžičkou nie sú jasné. Ak budete mať šťastie, rovno pracovník na telefónnej linke vám môže povedať, či vaša žiadosť bude schválená alebo nie.
  3. Osobná žiadosť patrí k rýchlym práve z toho dôvodu, ako telefonická žiadosť. Ste v priamom kontakte s pracovníkom a môžete sa dozvedieť verdikt pomerne rýchlo. Osobnú žiadosť však môžete využiť hlavne v prípade bankových spoločností, pretože len máloktorá nebanková spoločnosť má svoju pobočku.
  4. Cez sms patria k najpomalšiemu spôsobu žiadosti čo sa formy týka, čo sa vyhodnotenia týka, aj čo sa týka doručenia peňazí, v prípade schválenia.

Rýchle pôžičky stále obmieňajú a zlepšujú svoje ponuky. Ak chcete byť v centre diania, pozrite si túto stránku wikipedie po nemecky.